• asffd (4)
 • Pravidlá záruky na YONWAYTECH LED displeje:

  1; Rozsah záruky

  Táto záručná politika sa vzťahuje na produkty s LED displejom (ďalej len „produkty“) zakúpené priamo od spoločnosti Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (ďalej len „Yonwaytech“) a v rámci záručnej doby.

  Na tieto záručné podmienky sa nevzťahujú žiadne výrobky, ktoré neboli zakúpené priamo od spoločnosti Yonwaytech.

   

  2; Záručná doba

  Záručná doba musí byť v súlade s konkrétnou kúpnou zmluvou alebo autorizovanou ponukou PI. Uistite sa, že záručný list alebo iné platné záručné dokumenty sú v bezpečí.

   

  3; Záručný servis

  Výrobky musia byť inštalované a používané striktne v súlade s pokynmi na inštaláciu a s upozorneniami na používanie uvedenými v príručke k produktu. Ak majú výrobky počas normálneho používania chyby kvality, materiálov a výroby, poskytuje Yonwaytech záručný servis pre výrobky v rámci tejto záručnej politiky.

   

  4; Typy záručného servisu

  4.1 Online vzdialená bezplatná technická služba
  Vzdialené technické pokyny poskytované prostredníctvom nástrojov na rýchle zasielanie správ, ako sú telefón, pošta a ďalšie prostriedky, ktoré pomáhajú riešiť jednoduché a bežné technické problémy. Táto služba je použiteľná pre technické problémy vrátane, ale nielen, problému spojenia signálneho a napájacieho kábla, problému so systémovým softvérom o použití softvéru a nastavenia parametrov a problému s výmenou modulu, napájacieho zdroja, systémovej karty atď.

   

  4.2 Návrat do továrenského servisu
  a) V prípade problémov s výrobkami, ktoré sa nedajú vyriešiť online vzdialeným servisom, spoločnosť Yonwaytech so zákazníkmi potvrdí, či sa majú vrátiť k továrenským opravám.
  b) Ak je potrebný servis v závode, zákazník musí niesť náklady na dopravu, poistenie, clo a colné odbavenie pri spätnom doručení vrátených výrobkov alebo dielov do servisnej stanice spoločnosti Yonwaytech. A spoločnosť Yonwaytech pošle späť opravené výrobky alebo diely zákazníkovi a bude znášať iba jednosmernú prepravu.
  c) Yonwaytech odmietne neoprávnené spiatočné doručenie prostredníctvom platby pri príchode a nebude niesť zodpovednosť za žiadne tarify a poplatky za preclenie. Spoločnosť Yonwaytech nezodpovedá za žiadne chyby, poškodenia alebo straty opravených výrobkov alebo dielov v dôsledku prepravy alebo nesprávneho balenia.

   

  4.3 Poskytujte na mieste technický servis pre problémy s kvalitou
  a) Ak dôjde k problému s kvalitou spôsobenému samotným produktom a spoločnosť Yonwaytech sa domnieva, že je tento stav nevyhnutný, bude poskytnutý servis na mieste.
  b) V takom prípade zákazník poskytne správu o poruche spoločnosti Yonwaytech pre aplikáciu servisu na mieste. Obsah správy o poruche bude okrem iného zahŕňať fotografie, videá, počet porúch atď., Aby spoločnosť Yonwaytech mohla vykonať predbežné posúdenie chyby. Ak po záruke na mieste vykonanej inžinierom spoločnosti Yonwaytech tento problém so zárukou nekryje táto záruka, zákazník zaplatí cestovné náklady a poplatky za technické služby v podobe kúpnej zmluvy alebo autorizovaného PI.
  c) Chybné diely vymenené miestnymi technikmi spoločnosti Yonwaytech budú majetkom spoločnosti Yonwaytech.