• Športový LED displej na obvode štadióna
 • Záručná politika LED displeja YONWAYTECH:

  1; Rozsah záruky

  Táto Záručná politika sa vzťahuje na produkty LED displeja (ďalej len „Produkty“) zakúpené priamo od Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (ďalej len „Yonwaytech“) a v rámci Záručnej doby.

  Žiadne produkty, ktoré neboli zakúpené priamo od Yonwaytech, sa nevzťahujú na túto Záručnú politiku.

   

  2;Záručná doba

  Záručná doba bude v súlade s konkrétnou kúpnou zmluvou alebo autorizovanou ponukou PI.Uistite sa, že záručný list alebo iné platné záručné dokumenty sú v úschove.

   

  3;Záručný servis

  Produkty sa musia inštalovať a používať striktne v súlade s pokynmi na inštaláciu a upozorneniami na používanie uvedenými v príručke k produktu.Ak produkty majú chyby kvality, materiálov a výroby počas bežného používania, spoločnosť Yonwaytech poskytuje záručný servis na produkty podľa tejto Záručnej politiky.

   

  4; Typy záručného servisu

  4.1 Bezplatná technická služba online na diaľku
  Vzdialené technické poradenstvo poskytované prostredníctvom nástrojov na odosielanie okamžitých správ, ako je telefón, pošta a iné prostriedky, ktoré pomáhajú riešiť jednoduché a bežné technické problémy.Táto služba je použiteľná v prípade technických problémov vrátane, ale nie výlučne, problému s pripojením signálneho kábla a napájacieho kábla, problémom so systémovým softvérom, používaním softvéru a nastavením parametrov a problémom s výmenou modulu, napájacieho zdroja, systémovej karty atď.

   

  4.2 Vráťte sa do výrobného servisu
  a) V prípade problémov s produktmi, ktoré nie je možné vyriešiť online službou na diaľku, spoločnosť Yonwaytech zákazníkom potvrdí, či poskytne vrátenie do servisu továrne.
  b) Ak je potrebná oprava vo výrobnom závode, zákazník bude znášať prepravné, poistenie, tarifu a colné odbavenie za spätné doručenie vrátených produktov alebo dielov do servisnej stanice Yonwaytech.A Yonwaytech pošle späť opravené produkty alebo diely zákazníkovi a prepraví sa len jednosmerne.
  c) Spoločnosť Yonwaytech odmietne neoprávnené spätné doručenie prostredníctvom platby pri príchode a nenesie zodpovednosť za žiadne tarify a poplatky za colné odbavenie.Spoločnosť Yonwaytech nenesie zodpovednosť za žiadne chyby, poškodenia alebo straty opravených produktov alebo častí v dôsledku prepravy alebo nesprávneho balenia.

   

  4.3 Poskytovať servisný technik na mieste pre problémy s kvalitou
  a) Ak sa vyskytne problém s kvalitou spôsobený samotným produktom a spoločnosť Yonwaytech sa domnieva, že tento stav je nevyhnutný, poskytne sa servisný technik na mieste.
  b) V tomto prípade zákazník poskytne hlásenie o poruche spoločnosti Yonwaytech pre aplikáciu servisu na mieste.Obsah hlásenia o poruche bude okrem iného zahŕňať fotografie, videá, počet porúch atď., aby spoločnosť Yonwaytech mohla vykonať predbežné posúdenie chyby.Ak problém s kvalitou nie je pokrytý touto Záručnou politikou po prešetrení technika Yonwaytech na mieste, zákazník zaplatí cestovné náklady a poplatky za technické služby ako kúpnu zmluvu alebo autorizovanú PI.
  c) Chybné diely vymenené technikmi spoločnosti Yonwaytech na mieste budú majetkom spoločnosti Yonwaytech.